QC 1
Thứ 7, ngày 02/07/2022 | Hotline: 0889.066.066

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô

Sáng 22/6, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cùng hơn 34.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, một số tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội… tham dự tại các điểm cầu.

Trình bày những nội dung chủ yếu Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị quyết số 15-NQ/TW đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của Hà Nội đã được chỉ ra tại các Nghị quyết trước đây nhưng chưa được khắc phục triệt để như tiềm năng, lợi thế của Thủ đô vẫn chưa được đánh giá, khai thác, phát huy đầy đủ; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững.

Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; năng lực cạnh tranh còn thấp, nhất là so với khu vực và thế giới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trình bày Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Việc mở rộng không gian phát triển, phát triển đô thị vệ tinh, hạ tầng giao thông, quy hoạch, triển khai các dự án lớn, khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu.

Các vấn đề úng ngập, ùn tắc giao thông, xử lý môi trường còn chưa được giải quyết triệt để; việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, một số trường đại học, cơ sở khám, chữa bệnh ra khỏi nội thành còn chậm.

Bên cạnh đó, các vấn đề gia tăng dân số cơ học, chuyển đổi số, phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; việc liên kết, hợp tác giữa Thủ đô với các địa phương trong vùng và cả nước, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nói trên, khác với Nghị quyết số 11-NQ/TW trước đây, tại Nghị quyết số 15-NQ/TW lần này của Bộ Chính trị đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại;” trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một nghị quyết về phương hướng, phát triển Thủ đô; cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết.

Nêu một số ý kiến có tính gợi mở trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước, nhất là Đảng bộ thành phố Hà Nội phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền nội dung Nghị quyết và kết quả thực hiện.

Qua đó, nâng cao và thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Hà Nội trong những năm tới, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại,” xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh phát triển Hà Nội nhanh, bền vững đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữa giữ gìn bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến với phát triển kinh tế, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa.

Theo PV/Ngày Nay

Nguồn: https://ngaynay.vn/trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-thu-do-post122100.html