QC 1
Thứ 2, ngày 25/05/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Bất ngờ “xén” 500 tỷ lợi nhuận, chủ tịch Vietcombank nói gì?

Cổ đông đã chất vấn ban lãnh đạo ngân hàng vì điều chỉnh giảm mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất xuống còn 20.000 tỷ đồng năm nay, so với con số 20.500 tỷ đồng công bố trước ngày đại hội cổ đông.

Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành: Ngân hàng giảm mục tiêu lợi nhuận còn 20.000 tỷ đồng theo yêu cầu của cơ quan quản lý

Sáng nay 26/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 nhằm thông qua các báo cáo, kế hoạch kinh doanh năm nay.

Ngay ở phần thảo luận, cổ đông đã chất vấn HĐQT Vietcombank về tờ trình giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế còn 20.000 tỷ đồng, tức cắt bớt 500 tỷ đồng so với tài liệu công bố trước đại hội.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết, ngân hành thực hiện công bố tài liệu họp trước 10 ngày đại hội theo quy định của Luật chứng khoán, trong đó có tờ trình kế hoạch năm 2019 với lợi nhuận dự kiến là 20.500 tỷ đồng. Nhưng tại đại hội, HĐQT đưa tờ trình có sự điều chỉnh cắt giảm lợi nhuận xuống còn 20.000 tỷ xuất phát từ việc yêu cầu của cơ quan quản lý.

Theo ông Thành, ngay trước khi họp đại hội, cơ quan quản lý yêu cầu các ngân hàng phải rà soát lại kế hoạch kinh doanh, nhất là tuân thủ việc trích lập đầy đủ dự phòng nợ xấu và nợ đã bán cho VAMC. Nếu các ngân hàng đã trích lập đủ rồi thì yêu cầu chia sẻ với doanh nghiệp thông qua việc giảm lãi suất cho vay. Vietcombank phải giảm lợi nhuận vì lý do chia sẻ với doanh nghiệp.

Ngoài cắt giảm lợi nhuận, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 cũng được đặt ra ở mức hợp lý, gồm: tổng tài sản tăng 12% đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15% đạt hơn 735 nghìn tỷ đồng; huy động vốn tăng 11 – 13%.

Liên quan tới phương án chia cổ tức, lãnh đạo Vietcombank cho biết ngân hàng đang trình cơ quan quản lý chấp thuận chia cổ tức gồm cả tiền mặt và cổ phiếu, như sau: 30% tiền mặt và 70% cổ phiếu hoặc 50% tiền mặt, 70% cổ phiếu. Ngân hàng đang chờ Bộ tài chính bàn với Ngân hàng nhà nước để quyết định. Nhưng mong muốn của Vietcombank là được chia cổ tức bằng cổ phiếu để giữ lại hơn 16 nghìn tỷ đồng lợi nhuận phục vụ tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính.

Báo cáo về kết quả năm 2018, lãnh đạo Vietcombank cho biết, ngân hàng đã tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và đẩy mạnh xử lý nợ xấu. Nhờ đó, dư nợ xấu nhóm 2 là 3.781 tỷ đồng, giảm 1.002 tỷ đồng so với năm 2017, chỉ còn ở mức 0,59%.Dư nợ xấu nội bảng là 6.223 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,97%, trong khi dư quỹ dự phòng rủi ro ở mức 10.294 tỷ đồng. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng là 165%. Số thu hồi nợ ngoại bảng đạt 3.272 tỷ đồng, hoàn thành 116,8% kế hoạch HĐQT giao. Đến cuối năm 2018, nguồn tăng vốn của “ông lớn” ngân hàng này đang rất dư dả với 20.2029 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 5.056 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần… là cơ sở để tiếp tục tăng vốn

 

Theo Huyền Đoàn/Kinh tế môi trường