QC 1
Thứ 6, ngày 22/01/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 12 – 13/1: Nhà Từ Liêm gia tăng tỷ lệ

Trong các ngày 12 – 13/1/2021, các doanh nghiệp như TLG, BSP, A32,DHP, NTL, CDP, BSP sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.

Ngày 12/1/2021:

– CTCP Dược phẩm Hải Phòng (DHP)sẽ chốt ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2021.

– CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/1/2021.

– CTCP Bia Sài Gòn Phú Thọ (BSP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 29/1/0221.

– CTCP 32 (A32) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 26/1/2021.

Ngày 13/1/2021:

– CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/1/2021.

– CTCP Dược phẩm Trung Ương Codupha (CDP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

– CTCP Bia Sài Gòn Phú Thọ (BSP) sẽ chốt ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 29/1/0221.

Theo Minh Thuận/ Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-12-131-nha-tu-liem-gia-tang-ty-le-85909.html