QC 1
Thứ 4, ngày 27/10/2021 | Hotline: 0889.066.066

PHR: Lợi nhuận 9 tháng công ty mẹ giảm 77%

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2021 với doanh thu 9 tháng tăng 60% trong khi lợi nhuận giảm 77% so với cùng kỳ năm 2020 do không còn thu nhập từ tiền bồi thường thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên.

PHR: Lợi nhuận 9 tháng công ty mẹ giảm 77%

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, doanh thu thuần quý III của PHR đạt hơn 281 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của PHR cao gấp gần 3 lần mức thực hiện quý III/2020, đạt gần 38,8 tỷ đồng.  

Hoạt động tài chính của PHR cho thấy những tín hiệu khả quan hơn cùng kỳ năm 2020 khi doanh thu tăng 69% lên hơn 47,6 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng tăng 70%, đạt hơn 46 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của PHR tăng lần lượt 103% và 25% so với cùng kỳ, đạt tổng giá trị hơn 17,7 tỷ đồng trong quý III.

PHR báo lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt gần 64 tỷ, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng, PHR ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 872 tỷ đồng và gần 122 tỷ đồng, tương ứng tăng 60% và giảm 77% so với 9 tháng năm 2020.

Nguyên nhân khiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PHR trong quý III và lũy 9 tháng có xu hướng tăng giảm trái chiều là do doanh nghiệp này không còn nhận được khoản thu nhập khác từ tiền bồi thường thực hiện dự án đầu tư dạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên, trong khi 9 tháng năm 2020 đã nhận hơn 556 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính đến cuối quý III tổng tài sản của PHR đạt hơn 3.417 tỷ đồng, giảm 8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh hơn 193 tỷ đồng còn gần 69 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 231 tỷ đồng còn hơn 571 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của PHR giảm 15,6% so với thời điểm đầu năm, đạt giá trị hơn 717 tỷ đồng. Trong đó, PHR đã giải quyết xong nợ vay ngắn hạn, trong khi ở thời điểm đầu năm ghi nhận hơn 18,7 tỷ đồng, ở thời điểm cuối quý II ghi nhận hơn 49 tỷ đồng.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), về dài hạn, động lực thúc đẩy tăng trưởng của PHR đến từ lượng vốn FDI đang tiếp tục đổ vào Việt Nam trong bối cảnh vĩ mô hiện tại.

Triển vọng của PHR dự kiến đến từ các yếu tố chính, bao gồm mở khóa chuyển đổi các quỹ đất cao su có vị trí đẹp cho các dự án khu công nghiệp; triển vọng tích cực chung của ngành bất động sản khu công nghiệp Việt Nam; diễn biến tích cực của mảng cao su vì đây vẫn là mảng mang lại dòng tiền, nguồn thu chính của PHR trong 5 – 10 năm kế tiếp với kế hoạch tiêu thụ và giá bán bình quân được duy trì khả quan.

Cổ phiếu PHR mở cửa phiên 12/10 ở mức giá 53.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 7.200 tỷ đồng.

Theo A Lan/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/phr-loi-nhuan-9-thang-cong-ty-me-giam-77-20180504224259778.htm