QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Sao Mai Group

Lãi trước thuế của ASM trong quý IV/2022 giảm 64%

25/01/2023 11:01

Trong riêng quý IV/2022, Tập đoàn Sao Mai (ASM) thu về 3.197 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng 17% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng 19% nên kéo theo lợi nhuận gộp giảm 1,7% đạt 333 tỷ đồng.

Tập đoàn Sao Mai dự chi 330 tỷ nâng sở hữu tại IDI lên 66%

31/10/2018 09:19

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE:ASM) vừa đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu IDI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I.