QC 1
Thứ 3, ngày 26/09/2023 | Hotline: 0889.066.066

Tập đoàn T&T mất quyền chi phối tại Bệnh viện GTVT

Hiện, Tập đoàn T&T đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Bệnh viện GTVT từ 51,43% xuống mức 22,071% vốn điều lệ dù số lượng cổ phiếu nắm giữ không thay đổi.

CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải (Bệnh viện GTVT) vừa công bố thông tin về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Tập đoàn T&T (Tập đoàn T&T).

Theo đó, trong khi Tập đoàn T&T giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn hơn 22%, ở chiều hướng ngược lại, tỷ lệ sở hữu của Bộ Giao thông Vận tải (đại diện sở hữu Nhà nước) tăng từ 32,73% lên mức 71,13%. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 5/1/2016.

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông của Bệnh viện GTVT là do công ty đã điều chỉnh tăng vốn chủ sở hữu thêm 223,45 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm là kết quả của quá trình xác định lại giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương sau khi quyết toán Dự án ODA tòa nhà bệnh viện.

Được biết, Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện được chính thức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng theo Văn bản số 6126/BGTVT-CQLXD ngày 15/5/2015.

Giá trị tạm tính phần khối lượng xây dựng cơ bản dở dang để xác định giá trị doanh nghiệp tại ngày 30/6/2014 là 55,046 tỷ đồng trên cơ sở hồ sơ xác định doanh nghiệp do Công ty kiểm toán AASC lập và Quyết định số 4966/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2004 của Bộ GTVT phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Năm 2017, sau khi Bệnh viện GTVT chuyển từ đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần, Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện được quyết toán chính thức với giá trị là 293,919 tỷ đồng (chưa giảm trừ phần tạm tính khối lượng xây dựng cơ bản dở dang).

Đến ngày 15/2/2017, biên bản kiểm tra quyết toán tiền thu từ cổ phần hóa, chi phí cổ phần hóa, chi phí lao động dôi dư, xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển đổi sở hữu của Bệnh viên GTVT đã khẳng định giá trị phần vốn nhà nước tăng thêm là 223,459 tỷ đồng, đồng thời sẽ điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Trước đó, Tập đoàn T&T do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) giữ vị trí Chủ tịch được biết tới với vai trò là nhà đầu tư chiến lược khi Bệnh viện GTVT tiến hành cổ phần hóa với tỷ lệ sở hữu ban đầu là 30% vốn điều lệ. Thời gian sau đó, tập đoàn đã tham gia phiên IPO để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51,43%.

Trong năm 2018, T&T từng xin thoái toàn bộ vốn tại Bệnh viện GTVT thông qua kiến nghị Nhà nước mua lại toàn bộ hơn 5 triệu cổ phần bán cho cổ đông chiến lược với giá đã mua là 11.000 đồng/cp, tương đương 55,44 tỷ đồng, theo hợp đồng mua bán cổ phần ký kết ngày 6/10/2015.

Tập đoàn cũng muốn Nhà nước mua lại toàn bộ 3,6 triệu cổ phần chào bán lần đầu của Bệnh viện GTVT tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà nhà đầu tư này trúng đấu giá với giá 26.000 đồng/cp. Tổng giá trị của 2 lô cổ phần nói trên mà T&T muốn Nhà nước mua lại khoảng 149 tỷ đồng.

Hiện, khả năng thoái vốn của T&T vẫn còn bỏ ngỏ bởi tỷ lệ sở hữu hiện tại chỉ vỏn vẹn hơn 22%, do vậy khó có khả năng nhà đầu tư khác muốn mua số cổ phần này từ T&T. Ngoài ra, cổ đông chiến lược phải bị hạn chế chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu là 5 năm tính từ khi CTCP được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

 Hơn nữa, về hoạt động kinh doanh, Bệnh viện GTVT đã lỗ liên tục từ 2016 đến nay. Sau 6 tháng đầu năm 2019, Bệnh viện GTVT tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 15,8 tỷ đồng, nâng tổng số lỗ lũy kế lên mức 106,9 tỷ đồng. 

Theo Thương Gia