QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Thời hạn sử dụng chung cư có thể lên đến 100 năm

Thời hạn sở hữu nhà chung trong dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) tiếp tục được người dân, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Do đó, chính sách quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư theo niên hạn công trình cần được hiểu cho đúng.

Quy định thời hạn sở hữu chung cư theo chất lượng công trình

Mới đây, Bộ Xây Dựng vừa công bố Dự thảo luật Nhà ở sửa đổi. Sau khi công khai lấy ý kiến, một trong những nội dung được quan tâm nhất là thời hạn sử dụng nhà chung cư và vấn đề cải tạo nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc xuống cấp.

Quy định thời hạn sở hữu chung cư theo chất lượng công trình. 

Về thời hạn sử dụng nhà chung cư, dự thảo luật Nhà ở sửa đổi đưa ra 2 phương án: thời hạn sở hữu nhà chung cư theo quy định của pháp luật đất đai, sẽ theo quy định tại luật Đất đai hoặc thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định căn cứ vào thời hạn sử dụng của công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Bộ Xây dựng chọn phương án quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư theo pháp luật về xây dựng. Cụ thể, Chương 2 về Sở hữu nhà ở có Mục 4 quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư bổ sung phương án mới về: thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định căn cứ vào thời hạn sử dụng công trình theo quy định của pháp luật xây dựng.

Bộ Xây dựng đề xuất Điều 27 nêu: thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng của công trình nêu trong hồ sơ thiết kế công trình nhà chung cư được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và được tính từ khi nghiệm thu toàn bộ công trình nhà chung cư đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khi thẩm định hồ sơ thiết kế công trình nhà chung cư, cơ quan có thẩm quyền thẩm định phải ghi rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư trong hồ sơ thiết kế.

Thời hạn sở hữu nhà chung cư (theo hồ sơ thiết kế được duyệt) được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ. Quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ theo chất lượng công trình xây dựng và theo quy định hiện hành, niên hạn sử dụng công trình được phân thành các cấp sau đây:

Đầu tiên là nhóm cấp đặc biệt, cấp 1 là trên 100 năm; Cấp 2 là từ 50 – 100 năm; cấp 3 là từ 20 năm đến dưới 50 năm; cấp 4 là dưới 20 năm. Thực tế, rất ít nhà chung cư thuộc loại công trình 3 và 4. Như vậy, thời hạn sở hữu chung cư có thể là từ 50 năm trở lên.

Không có lợi ích nhóm trong quy định thời hạn sở hữu chung cư

Theo dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) có quy định mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư theo thời hạn sử dụng của công trình. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này dẫn tới quyền sở hữu bị ảnh hưởng và chung cư thời gian tới chỉ như việc người dân ở thuê có thời hạn.

Quan điểm của Bộ Xây dựng đưa ra quy định mới để lựa chọn phù hợp với hiến pháp và Luật dân sự về quyền sở hữu. Ngoài ra, quy định sở hữu nhà chung cư theo niên hạn sử dụng sẽ giúp cho việc cải tạo các chung cư cũ sau này sẽ đi vào quy củ.

Đại diện Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản khẳng định dự thảo Luật nhà ở không có lợi ích nhóm khi đưa ra quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư. Các phương án đưa ra đã được Quốc hội, Chính phủ đồng ý để ban soạn thảo xây dựng. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã có đánh giá tác động cũng như tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo luật, hiện dự thảo tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi.

Bộ Xây dựng cũng cho biết thêm, khi hết thời hạn sở hữu chung cư, nếu Nhà nước lấy đất, người dân sẽ được tái định cư, nếu không họ có thể góp tiền xây lại chung cư mới ngay trên mảnh đất đang ở. Như vậy, quyền thừa kế vẫn còn, đất đai vẫn còn.

Thời hạn sử dụng của nhà chung cư được xác định dựa vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. 

Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc bị hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng và xử lý như sau:Nếu nhà vẫn còn sử dụng được và bảo đảm an toàn thì cho tiếp tục sử dụng theo thời hạn trong kết quả kiểm định.  Nếu nhà bị hư hỏng nặng, không bảo đảm an toàn thì phải báo cáo lên UBND cấp tỉnh để thông báo cho chủ sở hữu. Trong trường hợp này chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. 
Theo Luật nhà ở 2014

Theo Linh Chi/Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/thoi-han-su-dung-chung-cu-co-the-len-den-100-nam-74001.html