QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Ba doanh nghiệp muốn đầu tư 600 tỷ làm 3 dự án nhà ở tại Hải Dương

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương vừa mở hồ sơ 3 dự án nhà ở với tổng vốn đầu tư 606 tỷ đồng, đã có 3 nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án. Theo đó, mỗi dự án chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký.

Công ty cổ phần Kinh doanh và xây dựng Hải Ninh là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới vị trí 3 thôn Gòi, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang. ổng chi phí thực hiện dự kiến 169,87 tỷ đồng. 

Dự án có diện tích hơn 67.000 m2 với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xây nhà liền kề, công trình dịch vụ thương mại, phụ trợ và công trình công cộng.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại dịch vụ An Bình nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (tổng chi phí thực hiện dự kiến 211,46 tỷ đồng). 

Dự án có diện tích hơn 11,6 ha thuộc xã Đức Chính, trong đó có hơn 3 ha đất ở, hơn 5,8 ha đất giao thông, còn lại là đất thương mại dịch vụ, giáo dục, văn hóa… 

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Phúc Thành nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Lương Xá, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng. Tổng chi phí thực hiện dự kiến 224,6 tỷ đồng.

Dự án rộng gần 9,4 ha, trong đó có gần 2,1 ha đất ở với 27 công trình nhà ở liền kề với quy mô chiều cao 5 tầng, mật độ xây dựng 100%. 

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024, tỉnh Hải Dương sẽ thu hút đầu tư vào 142 dự án phát triển nhà ở thương mại.

Trong đó, có 11 dự án với diện tích đất ở là 32,71 ha trong Kế hoạch phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2023 – 2025 đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, có bố trí kế hoạch sử dụng đất và 131 dự án với tổng diện tích đất ở là 422,87 ha trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 chưa thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đề nghị chuyển tiếp sang năm 2024.

Sở Xây dựng Hải Dương cũng đề nghị UBND tỉnh cho phép cập nhật diện tích quy hoạch, diện tích đất ở vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm cho phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Đối với 33 dự án do địa phương đề xuất đã có trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa bố trí kế hoạch sử dụng đất, Sở Xây dựng Hải Dương đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các địa phương rà soát và báo cáo trong năm 2024 đối với các dự án đủ điều kiện.

Đối với các danh mục dự án do địa phương đề xuất chưa có trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 – 2025, Sở Xây dựng đề nghị phối hợp các địa phương rà soát, đảm bảo phù hợp với hạn mức đất ở khi lập điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương, báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm trong năm 2024 với các dự án đủ điều kiện.

Theo Hà Thạch/Vietnam Finance