QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

CenLand của Shark Hưng bị phạt và truy thu thuế gần 3 tỷ đồng, nợ phải trả tăng hơn 120% so đầu kỳ

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand – Mã: CRE) đã bị Cục thuế Hà Nội xử phạt về thuế do đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, sử dụng hoá đơn không có giá trị sử dụng, xuất hoá đơn sai thời điểm,… Kết thúc năm 2020, nợ phải trả của CenLand đã tăng lên mức 1.847 tỷ đồng.

Theo Quyết định về việc xử phạt về thuế, CenLand đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ.

Ngoài ra, CenLand của Shark Hưng còn có hành vi khai sai trên tời khai thuế, sử dụng hoá đơn không có giá trị sử dụng, xuất hoá đơn sai thời điểm.

Với các hành vi sai phạm nêu trên, CenLand bị xử phạt với tổng số tiền hơn 369 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, CenLand bị truy hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 1,3 tỷ đồng (Năm 2018: 25,5 triệu đồng; Năm 2019: 1,29 tỷ đồng).

Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp gần 463 triệu đồng. Song song đó CenLand còn bị phạt tiền chậm thuế là 605 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà CenLand bị truy thu, phạt hành chính và phạt chậm nộp là gần 3 tỷ đồng.

CenLand của Shark Hưng bị phạt và truy thu thuế gần 3 tỷ đồng, nợ phải trả tăng hơn 120% so đầu kỳ.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, CenLand ghi nhận doanh thu thuần đạt 806 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng 29% lên 601 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận gộp của Cenland giảm 12% xuống còn hơn 204 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của công ty đạt 4,8 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ 2019.

Sau khi trừ chi phí bán hàng (19 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (65 tỷ đồng), lợi nhuận thuần của Cenland đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 9,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 100 tỷ đồng, giảm 9%.

Lũy kế năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 9% xuống mức 2.114 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 23%, xuống gần 302 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu cả năm, doanh thu hoạt động môi giới BĐS giảm gần 19% xuống 1.037 tỷ đồng; doanh thu đầu tư BĐS tăng nhẹ 4% lên thành 1.040 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện giảm 48% xuống còn hơn 14 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng và doanh thu hoạt động khác tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Cenland đặt mục tiêu doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 2.441 tỷ đồng và 400 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 5% và 2% so với năm 2019. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp thực hiện được hơn 86% mục tiêu doanh thu và 75% mục tiêu lợi nhuận.

Đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của công ty đạt hơn 3.892 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu kỳ. Trong đó, các khoản phải thu chiếm gần 81%, bao gồm nợ phải thu ngắn hạn 1.670 tỷ đồng (tăng 16%) và các khoản phải thu dài hạn 1.477 tỷ đồng (tăng 126%).

Vào cuối kỳ, hàng tồn kho của Cenland ở mức 60 tỷ đồng, trong đó hàng hóa bất động sản (bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại) chiếm gần 27 tỷ đồng, còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

(Nguồn: BCTC của Cenland)

Năm 2020, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ 784 tỷ đồng lên gần 1.848 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn tăng gấp bốn lần so với thời điểm đầu năm, lên 371 tỷ đồng.

Nợ dài hạn của CenLand cũng tăng từ 4 tỷ đồng lên gần 452 tỷ đồng do phát hành trái phiếu riêng lẻ 450 tỷ đồng để tăng vốn hoạt động, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản.

Mặt khác, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp âm gần 178 tỷ đồng trong quý IV/2020; dẫn tới lũy kế cả năm âm hơn 188 tỷ đồng.

Theo Phương Thảo/ Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cenland-cua-shark-hung-bi-phat-va-truy-thu-thue-gan-3-ty-dong-no-phai-tra-tang-hon-120-so-dau-ky-86675.html