QC 1
Thứ 5, ngày 09/02/2023 | Hotline: 0889.066.066

Sẽ tiếp tục đẩy mạnh quản lý thuế với Facebook, Google, TikTok, Netfix

Cơ quan thuế đã thu hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế từ Facebook, Google, TikTok, Netfix… trong năm 2022 và tiếp tục đẩy mạnh công tác này năm 2023.

Mục tiêu của Cơ quan thuế là tạo điều kiện quản lý thuế với các doanh nghiệp hoạt động trên thương mại điện tử tốt hơn. 

Trên cơ sở cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã triển khai từ năm 2022, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp các vụ, đơn vị trong ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn phục vụ cho việc phân tích, quản lý thuế theo nguyên tắc rủi ro, xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các nội dung công việc về thu thập dữ liệu từ nguồn internet, xác định danh tính người bán, người mua hàng.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ kỹ thuật số sẽ được tiến hành chủ yếu tại trụ sở cơ quan thuế thông qua đối chiếu dữ liệu từ sàn giao dịch, dữ liệu thanh toán của ngân hàng và dữ liệu do người nộp thuế kê khai.

Để tăng cường công tác quản lý thuế thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ hoàn thiện quy định pháp luật về thuế để tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc khai thuế, nộp thuế thay cho người bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn có chức năng đặt hàng trực tuyến và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro đối với thương mại điện tử; áp dụng trí tuệ nhận tạo (AI) để xử lý dữ liệu, đưa ra các cảnh báo đối với trường hợp vượt ngưỡng rủi ro và đề xuất các biện pháp quản lý thuế theo rủi ro đối với hoạt động thương mại điện tử…

Cơ quan thuế sẽ rà soát hoàn thiện quy định tại thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế đối với việc đăng ký, kê khai, nộp thuế của nhà cung cấp nước ngoài trực tiếp, hoặc ủy quyền với cơ quan thuế trực tiếp.

Theo Ngọc Bích/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/se-tiep-tuc-day-manh-quan-ly-thue-voi-facebook-google-tiktok-netfix-54317.htm