QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

cổ phần hoá Petrolimex

Cổ phiếu của Petrolimex được phép giao dịch kí quỹ trở lại

31/10/2019 12:48

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa ra thông báo về việc đưa cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ.