QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Cổ phiếu của Petrolimex được phép giao dịch kí quỹ trở lại

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa ra thông báo về việc đưa cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ.    

Sau thông báo của HOSE, các Công ty chứng khoán có thể cấp margin trở lại cho cổ phiếu PLX.

Vào đầu tháng 10, cổ phiếu PLX của Petrolimex bị đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ do liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019.

Một số công ty chứng khoán, trong đó có CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã loại mã chứng khoán PLX ra khỏi danh mục cho vay kí quỹ từ ngày 8/10.

Theo thông báo mới đây của HOSE, Petrolimex đã khắc phục được việc vấn đề liên quan tới báo cáo tài chính hợp nhất.

Cổ phiếu của Petrolimex được phép giao dịch kí quỹ trở lại. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Petrolimex đã phát hành lại báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng sau kiểm toán với nhiều thay đổi liên quan đến các khoản dự phòng và kết quả kinh doanh.

Trong báo cáo này, Petrolimex điều chỉnh giảm 135 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 256,4 tỷ đồng xuống còn 121,4 tỷ đồng. Theo đó, giá vốn hàng bán và lợi nhuận trước thuế tăng lên một khoản tương ứng là 135 tỷ đồng; đồng thời thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cũng tăng thêm 27 tỷ đồng.

Kết quả, Petrolimex lãi sau thuế thêm 108 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 63,72 tỷ đồng và lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng thêm 44,28 tỷ đồng.

Trước đó, trong BCTC phát hành lần đầu của Petrolimex, công ty kiểm toán KPMG đã đưa ý kiến ngoại trừ đối với khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho của doanh nghiệp này.

KPMG cho rằng việc ghi nhận này chưa phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Theo Hoàng Quyên/Thời báo chứng khoán