QC 1
Thứ 4, ngày 19/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

kênh bancassurance

Bảo hiểm Agribank lên kế hoạch lãi tăng 10%, tập trung phát triển kênh bancassurance

21/03/2023 08:21

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) cho biết sẽ tiếp tục khai thác thị trường truyền thống, tập trung nguồn lực phát triển mô hình kênh phân phối bancassurance, trong đó tập trung vào khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân làm thị trường chủ đạo.