QC 1
Thứ 7, ngày 02/07/2022 | Hotline: 0889.066.066

Thứ trưởng Bộ Tài chính tạm thời phụ trách UBCK

Sau khi chủ tịch ủy ban chứng khoán Trần Văn Dũng bị cách chức, Bộ Tài chính giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách kể từ ngày 19/5/2022.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước về nhân sự phụ trách, điều hành cơ quan này.

nguyen-duc-chi-346.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Căn cứ các quy định hiện hành về phân cấp quản lý công chức và xử lý, kỹ luật công chức, ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 817/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành kể từ ngày 19/5.

Trước đó, ngày 18/5, tại Ủy Ban Kiểm tra TƯ có Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 15 về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (trong đó có ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch).

Theo Ngọc Diệp/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/thu-truong-bo-tai-chinh-tam-thoi-phu-trach-ubck-46586.htm