QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) chốt quyền tạm cổ tức 18% bằng tiền, 9 tháng vượt 41% kế hoạch lợi nhuận năm

Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) tăng 21% lên 4.129,2 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận sau thuế tăng 9% lên 733,6 tỷ đồng. Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, SIP đã vượt 41% kế hoạch năm.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) sẽ chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.800 đồng. Ngày chốt doanh sách cổ đông là 8/12 và thời gian thanh toán 17/12/2021.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SIP là một trong số những cổ phiếu có thị giá cao trên sàn chứng khoán. SIP duy trì giao dịch trên 3 chữ số (trên 100.000 đồng/cổ phiếu) từ lâu nay, chốt phiên giao dịch sáng 25/11 tại mức 153.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu SIP

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 của SIP ghi nhận doanh thu thuần giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1.133,6 tỷ đồng do doanh thu từ cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khu công nghiệp giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng giảm 10% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 6% lên 155,9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 11,8% lên 13,8%.

Kỳ này, doanh thu tài chính giảm 50% xuống 82,6 tỷ đồng do doanh thu từ lãi tiền gửi và lãi cho vay giảm. Chi phí bán hàng cũng giảm 63% xuống 1,4 tỷ đồng, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% lên 23 tỷ đồng. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 182,6 tỷ đồng, giảm 28%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SIP tăng 21% lên 4.129,2 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận sau thuế tăng 9% lên 733,6 tỷ đồng. Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, SIP đã vượt 41% kế hoạch năm.

Cuối quý 3, tổng tài sản của SIP tăng 6% so với hồi đầu năm, đạt 17.624 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho, chủ yếu là tồn kho nguyên, vật liệu cùng với chi phí dở dang tại một số dự án tăng mạnh 88% lên gần 562 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 2% lên gần 14.266 tỷ đồng.

Theo Thu Thủy/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/dau-tu-sai-gon-vrg-sip-chot-quyen-tam-co-tuc-18-bang-tien-9-thang-vuot-41-ke-hoach-loi-nhuan-nam-105934.html