QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Hải Phát Invest ước lãi tối thiểu 450 tỷ, trả cổ tức thấp nhất 10% năm 2022

Với quan điểm tích cực về triển vọng phát triển của thị trường bất động sản năm 2022, Hải Phát Invest đặt mục tiêu doanh thu tối thiểu 2.700 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức thực hiện 1.390 tỷ đồng năm trước.

Hải Phát Invest ước lãi tối thiểu 450 tỷ, trả cổ tức thấp nhất 10% năm 2022
Hải Phát Invest (HPX) ước lãi tối thiểu 450 tỷ đồng, trả cổ tức thấp nhất 10% năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, dự kiến tổ chức ngày 8/4 tới đây.

Đáng chú ý, hội đồng quản trị Hải Phát Invest có tờ trình cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu tối thiểu 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận tối thiểu 450 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với mức thực hiện năm ngoái. Trên cơ sở này, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức tối thiểu 10% cho cổ đông.

Hải Phát Invest nhìn nhận, thị trường bất động sản năm 2022 dự báo khá sôi động, nhờ các gói kích thích kinh tế quy mô lớn, thúc đẩy đầu tư công, thay đổi mạnh mẽ hạ tầng các địa phương, hình thành các tuyến đường cao tốc.

Trước đó, Hải Phát Invest đã thực hiện thành công việc đấu giá và M&A một số dự án, dự kiến sẽ có một lượng hàng lớn được đưa vào kinh doanh, giúp mang lại doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022.

Dù vậy, năm nay cũng tồn tại các khó khăn, chẳng hạn việc Chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn tín dụng bất động sản và chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp. Nguy cơ lạm phát, lãi suất cho vay dự báo tăng cũng tác động đến thị trường bất động sản nói chung, và các doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy cao như Hải Phát Invest.

Chia sẻ về chiến lược phát triển trong năm 2022, Hải Phát Invest cho biết sẽ tập trung nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án trong ngắn hạn, thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo dòng tiền, doanh thu. Đồng thời phát triển, tạo lập các dự án ở khu vực có vị trí thuận lợi, dư địa tốt… làm cơ sở tiền đề để các dự án có thể triển khai thi công trong 3 – 5 tới.

Hải Phát Invest cũng tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án như dự án đấu giá đất tại Lào Cai, Mai Pha… và tiếp tục tìm cách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh hoàn thiện pháp lý cho các dự án đã được giao nhà đầu tư, cần hoàn thiện pháp lý như dự án Đồng Quang, dự án Tây Nam An Khánh, dự án TM1 Nha Trang, dự án 198ha…

Nhìn lại năm 2021, Hải Phát Invest thu về 1.393 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 328 tỷ đồng, tăng 12%.

So với kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt từ 1.500 – 1.600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt từ 370 – 390 tỷ đồng được đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, Hải Phát Invest đã hoàn thành lần lượt 87% và 84% theo kế hoạch tối đa.

Với kết quả này, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 5% bằng tiền, ước tính khoảng 152 tỷ đồng.

Cập nhật cấu trúc tài chính, tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Hải Phát Invest đạt gần 9.582 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 69% lên 3.876 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 90,6% lên hơn 562,7 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến cuối năm còn 6.050 tỷ đồng, tăng 61% so với số nợ đầu năm; chủ yếu là vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 2.245,4 tỷ đồng và 2.447 tỷ đồng.

Theo Ánh Dương/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/hai-phat-invest-uoc-lai-toi-thieu-450-ty-tra-co-tuc-thap-nhat-10-nam-2022-20180504224266297.htm