QC 1
Thứ 6, ngày 30/10/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt của 10 doanh nghiệp

Tổng hợp lịch nhận cổ tức bằng tiền của hàng loạt doanh nghiệp niêm yết trên HNX, HOSE và UPCOM. Trong đó có SMB, DCM, LLM, TCL, DAR, DAS,…

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

– CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (HOSE – Mã: SMB): Ngày 29/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/11/2020.

– CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (HOSE – Mã: DCM): Ngày 29/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2020.

– CTCP Thống Nhất (HNX – Mã: BAX): Ngày 30/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/102/2020.

– Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – CTCP (UPCOM – Mã: LLM): Ngày 27/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 27/11/2020.

– CTCP Đầu tư và xây dựng HUD3 (HOSE – Mã: HU3): Ngày 30/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 6/11/2020.

– CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (HOSE – Mã: TCL): Ngày 28/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/11/2020.

– CTCP Xe lửa Dĩ An (UPCOM – Mã: DAR): Ngày 29/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10.8% (01 cổ phiếu nhận 1.080 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2020.

– CTCP Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn (UPCOM – Mã: QLD): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,51% (01 cổ phiếu nhận 251 đồng). Thời gian thanh toán 5/11/2020.

– CTCP Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng (UPCOM – Mã: DAS): Ngày 2/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 3/12/2020.

– CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (UPCOM – Mã: BIO): Ngày 5/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2020.

Theo Thu Thủy/ Kinh tế chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-mat-cua-10-doanh-nghiep-79873.html