QC 1
Thứ 3, ngày 29/11/2022 | Hotline: 0889.066.066

Một doanh nghiệp “họ dầu khí” bị phạt 420 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVIF) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 420 triệu đồng do vi phạm quy định về thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán (Công ty đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 01/01/2016, nhưng đến nay, Công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán). Buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán, theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 23/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam số tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) do công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4/2014; BCTC các quý 1, 2, 3, 4 năm 2015; BCTC quý 1/2016; BCTC đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015, 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm của 2015, 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015.

Công ty công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn về BCTC các quý 2, 3, 4 năm 2017; BCTC các quý 1, 2, 3, 4 năm 2018; BCTC các quý 2, 4 năm 2020; BCTC các quý 1, 2, 3 năm 2021; BCTC năm 2017, 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2017, 2018; Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tài liệu đại hội; thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020)

Như vậy, tổng số tiền PVFI bị phạt là 420 triệu đồng.

Theo Ngọc Diệp/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/mot-doanh-nghiep-ho-dau-khi-bi-phat-420-trieu-dong-do-vi-pham-trong-linh-vuc-chung-khoan-50730.htm