QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Quy mô GDP của Việt Nam tăng lên 266,5 tỷ USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, quy mô GDP của Việt Nam đã tăng lên khoảng 266,5 tỷ USD, bình quân đạt 2.786 USD/người.

Theo báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tại phiên họp của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT – XH) năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển KT – XH năm 2020 (ngày 15/10), năm 2019, mặc dù tình hình quốc tế biến động phức tạp, cùng với những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, trong đó 5 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt. 

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế đạt khá, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc. Tốc độ tăng GDP ước đạt 6,8%, hoàn thành mục tiêu ở mức cao theo nghị quyết của Quốc hội. Quy mô GDP tăng lên khoảng 266,5 tỷ USD, bình quân đạt 2.786 USD/người. Năng suất lao động đạt khá.

Cùng với đó, mô hình tăng trưởng chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác khoáng sản và tăng trưởng tín dụng, từng bước chuyển sang dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức 2,7 – 3%. Thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối ổn định, hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện. Tổng thu ngân sách nhà nước ước vượt 3,3% dự toán; tổng chi cân đối ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, bội chi bằng khoảng 3,4% GDP, nợ công giảm còn 57% GDP. Năm 2019, tăng trưởng kinh tế đạt khá, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc. Tốc độ tăng GDP ước đạt 6,8%, hoàn thành mục tiêu ở mức cao theo nghị quyết của Quốc hội. Quy mô GDP tăng lên khoảng 266,5 tỷ USD, bình quân đạt 2.786 USD/người. 

Cơ cấu lại nền kinh tế dần đi vào thực chất, đúng hướng. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số lượng doanh nghiệp thành lập mới duy trì ở mức cao, vốn đăng ký tăng mạnh. Huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư tư nhân, cơ cấu đầu tư tiếp tục dịch chuyển tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 33,8% GDP, đạt mục tiêu đề ra. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến, nhất là nâng cao ý thức xã hội về bảo vệ môi trường. 

Cải cách hành chính, tư pháp được đẩy mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt….

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBTVQH đánh giá, các báo cáo cơ bản đã đáp ứng yêu cầu để trình ra Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 8, đồng thời đề nghị Chính phủ cần rà soát, làm rõ hơn nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm, các thành viên UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ cần tiếp tục quan tâm tăng cường công tác dự báo và phân tích các diễn biến do các yếu tố địa chính trị và thương mại quốc tế, thường xuyên đánh giá đầy đủ các rủi ro bên ngoài, các hạn chế nội tại của nền kinh tế, từ đó cảnh báo và đưa ra các phương án dự phòng để điều chỉnh phù hợp, linh hoạt, tránh gây bất ổn cho nền kinh tế.

Quốc Trung/Thời báo chứng khoán