QC 1
Thứ 4, ngày 19/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Theo lịch làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuần tới cơ quan này sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đây là dự luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội, đặc biệt là quy định về giảm số giờ làm việc…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp

Trong tuần tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 5 dự án luật gồm: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (nếu đủ điều kiện).

Trong ngày làm việc cuối tuần (20-9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đây cũng là dự án luật dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong tháng 10/2019, hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội.

Dự thảo luật này đã đưa ra quy định giảm giờ làm việc từ 48 giờ/tuần hiện nay xuống còn 44 giờ/tuần. Do có nhiều quan điểm trái ngược nên vừa qua, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đã đưa ra để lấy ý kiến từ các cơ quan, bộ ngành, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến quy định này.

Cũng trong tuần làm việc tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; cho ý kiến về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018…

Theo VietnamFinance